استارتاپ علوم و فناوری سلول های بنیادی
رویداد
استارتاپ علوم و فناوری سلول های بنیادی

استارتاپ علوم وفناوری سلول های بنیادی با محوریت بر موضوعات:
 1- علوم پزشکی
2- دامپزشکی
3- زیست فناوری
4- علوم زیستی
5- علوم دارویی
و برگزاری وب نشست ها 
خلاقیت ونوآوری 
اصول شتابدهی وسرمایه گذاری در استارتاپ با اهدای جوایز نفیس