ایتاپ دانش آموزی خرمشهر
جشنواره دانش آموزی
ایتاپ دانش آموزی خرمشهر

مركز رشد واحد هاي فناور خرمشهر با همکاری پارک علم و فناوری خوزستان اقدام به برگزاري جشنواره ايتاپ دانش آموزي در شهرستان‌هاي آبادان و خرمشهر نموده است.

زمان آغاز ثبت ایده 1402/07/09    زمان پایان ثبت ایده 1402/08/05

محور های رویدادنانوفناوري، علوم دريايي، شيلات و حيط زيست، مدرسه هوشمند و ايده آل، فضاي مجازي و IT

حاميان:پارک علم و فناوری خوزستان، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر - سازمان منطقه آزاد اروند - آموزش و پرورش شهرستان هاي آبادان و خرمشهر

شبکه های اجتماعی:roshd_kmsu

شماره تماس: 06153534413