معرفی ایتاپ

معرفی ایتاپ

ایده ها، شوق ها، آرمان ها و رؤیا های نسل امروز دانشجو می تواند با تجربیات فعالان اقتصادی و دانش اساتید دانشگاه، شکل کامل تر و پخته تری به خود گرفته و زمینه ساز آینده علمی و اقتصادی کشور عزیزمان گردد. بدین سبب پارک علم و فناوری خوزستان در راستای تحقق اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایجاد روحیه نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه ها و نیز حمایت از ایده های برتر به منظور تولید ثروت از داشته های فکری، جشنواره های ایتاپ (ایده تا پدیده) را با هدف شناسایی و توانمند سازی ایده های برتر ، طرح ایده های نو در زمینه ها و حوزه های مختلف و تجاری سازی آنها و همچنین آشنایی ایده پردازان با نهادهای حمایت کننده از این ایده ها(پارک و مراکز رشد) برگزار می نماید.

ایتاپ رویدادی است که به ایده پردازان فرصت می‌دهد تا با طرح ایده خود در جمع سایر شرکت کنندگان، دانشجویان و داوران و فعالان علمی و اقتصادی آن را سنجیده، تجزیه و تحلیل و تکمیل نمایند و در نهایت با حمایت پارک علم و فناوری خوزستان به مرحله تجاری سازی برسانند. علاوه بر این شرکت کنندگان با ایده های جدید دیگران آشنا خواهند شد و شبکه ای از دوستان و متخصصین را برای ارتباطات آتی، هم افزایی علمی و همکاری های احتمالی خود بوجود خواهند آورد.