ایتاپ توسعه اقتصاد دیجیتال

ایتاپ فناوری های نوین شیمیایی در حوزه سلامت

دوره‌های ایتاپ

رویدا‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی ایتاپ

مشاهده همه دوره‌ها
معرفی فرصت های شغلی دانش بنیان/ فناور/ خلاق

معرفی فرصت های شغلی دانش بنیان/ فناور/ خلاق

همایش

09 اسفند
رویداد ملی " کینوا و امنیت غذایی: چشم اندازها، چالش ها و فناوری"

رویداد ملی " کینوا و امنیت غذایی: چشم اندازها، چالش ها و فناوری"

همایش

20 دی
رویداد ملی زیست فناوری

رویداد ملی زیست فناوری

دوره آموزشی

23 بهمن

حامیان ایتاپ

شرکت ها و سازمانهای پشتیبان

برندگان ایتاپ

برندگان دوره های پیشین
کسب وکار

ذهن برتر

کسب و کار

  • شرکت داده پرداز پارسیان

  • شرکت فرانش داده پویا

  • آقای اردشیر محمدی

ایده ساخت بتن از مواد دور ریز

کسب وکار

دانش انرژی

کشاورزی

  • شرکت داده پرداز پارسیان

  • شرکت فرانش داده پویا

  • آقای اردشیر محمدی

ایده ساخت بتن از مواد دور ریز