رویداد استارتاپی جشنواره ملی زیست فناوری
رویداد
رویداد استارتاپی جشنواره ملی زیست فناوری

نخستین رویداد ملی زیست فناوری با محوریت علوم پزشکی و دارویی
برگزار کنندگان:
🔸ستاد توسعه زیست فناوری
🔸پارک علم و فناوری خوزستان،
🔸دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
🔸موسسه علوم نو بنیاد ایرانیان و
🔸 مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری بیوتکنولوژی 
بخش های جشنواره:
🔸استارتاپ و دریافت ایده
🔸سمینارهای تخصصی
🔸مدارس کارآفرینی ویژه


🔸بخش استارتاپ و دریافت ایده های فناورانه:
محورها:
🔹 علوم دارویی
🔹علوم پزشکی
🔹علوم پایه
🔹زیست فناوری
.

🔸بخش سمینارهای تخصصی:
۱-کاربردهای زیست فناوری در علوم پزشکی و دارویی
۲-بررسی اصول شتابدهی و سرمایه گذاری در طرح های زیست فناوری 
۳-بررسی چالش های کنترل کیفیت در محصولات پزشکی و دارویی 
۴-بررسی چالش های زیست فناوری‌ کشور به همراه نشست تخصصی

🔸مدارس کارآفرینی:
🔹مدرسه جامع نیمه حضوری فرمولاسیون صنعتی دارو
🔹 مدرسه جامع کسب و کار زیست فناوری
🔹 مدرسه ساخت و تجاری سازی کیتهای آزمایشگاهی تشخیص طبی
🔹مدرسه جامع تحقیقاتی زیست پزشکی
 

🔸زمان برگزاری رویداد :دی ماه لغایت بهمن ماه 1400