رویدادهای ایده شو و استارتاپ در حوزه مهندسی ساخت
جشنواره تخصصی
رویدادهای ایده شو و استارتاپ در حوزه مهندسی ساخت

برگزاری مجموعه رویدادهای ایده شو و استارتاپ در حوزه مهندسی ساخت ، تاریخ شروع رویداد 4 دی ماه 1400 و تاریخ پایان رویداد 22 دی ماه
 در محورهای: 1- پتروشیمی، گاز ، نفت.
2- برقوالکترونیک
3- کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4- مکانیک
برگزار می گردد. این رویداد ها در دو بخش ایتاپ و استارتاپ، به همراه جوایز نفیس برگزار می گردد.