رویداد ملی " کینوا و امنیت غذایی: چشم اندازها، چالش ها و فناوری"
همایش
رویداد ملی " کینوا و امنیت غذایی: چشم اندازها، چالش ها و فناوری"

رویداد ملی " کینوا و امنیت غذایی: چشم اندازها، چالش ها و فناوری"

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری پارک علم و فناوری خوزستان و مرکز ملی تحقیقات شوری ایران برگزار می کند.

 

محورها:

مدیریت زراعی (تغذیه گیاه، آبیاری، رقم، تراکم و تاریخ کشت)

فراوری کینوا و مدیریت پس از برداشت

خوراک دام و طیور

ماشین­های کاشت و برداشت (مکانیزاسیون)

بازاریابی و صادرات

آفات، بیماریها و علف های هرز گیاه کینوا

کاربرد فناوری های نوین در استفاده از آبهای نامتعارف یا آب دریا در کشت کینوا

ترویج و توسعه کشت کینوا

افزایش ارزش اقتصادی یا ارزش افزوده تولید کینوا

 

زمان ثبت ایده: 15 شهریور تا 15 آذر 1401      

زمان برگزاری رویداد: دی ماه 1401

همراه با ارائه گواهی معتبر شرکت در رویداد برای تمام شرکت کنندگان، امکان استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی خوزستان و کسب حمایت پارک علم وفناوری خوزستان برای ایده های برتر

پنل های تخصصی برای آشنایی بیشتر با گیاه کینوا، مزایا و محدودیت های توسعه کشت آن در شهریور ماه 1401 برگزار خواهد شد. دانشجویان، صاحبان ایده، اساتید دانشگاه و محققین محترم میتوانند از طریق سامانه shak.iate.ir و کانال آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در پنل های تخصصی شرکت نمایند.

 

طرح و ایده های خلاقانه خود را در سامانه itapf.ir ثبت نمایید.