سمینار فارماکولوژی سیستمی وکاربرد آن در بیوتکنولوژی دارویی (ویژه رویداد زیست فناوری)
دوره آموزشی
سمینار فارماکولوژی سیستمی وکاربرد آن در بیوتکنولوژی دارویی (ویژه رویداد زیست فناوری)

شرح دوره

سمینار فارماکولوژی سیستمی وکاربرد آن در بیوتکنولوژی دارویی (ویژه رویداد زیست فناوری)

زمان برگزاری 24 بهمن 1400 

ساعت 15 الی 16:30

جهت شرکت در دوره اینجا را کلیک کنید.
https://iins.ir/events/systemspharmacology-webinar-itap/