رویداد ملی زیست فناوری
دوره آموزشی
رویداد ملی زیست فناوری

نخستین رویداد ملی زیست فناوری با محوریت علوم پزشکی و دارویی 

برگزار کنندگان:
۱-ستاد توسعه زیست فناوری
۲-پارک علم و فناوری خوزستان
۳-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۴-موسسه بین المللی علوم نوبنیاد
۵- مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری بیوتکنولوژی
 بخش ها:
۱-استارتاپ و دریافت ایده
۲-سمینارهای تخصصی
۳-مدارس کارآفرینی ویژه
 استارتاپ و دریافت ایده های فناورانه :  
محورها
🔹 علوم دارویی
🔹علوم پزشکی
🔹علوم پایه
🔹زیست فناوری
 سمینار های تخصصی:
۱-کاربردهای زیست فناوری در علوم پزشکی و دارویی
۲-بررسی اصول شتابدهی فناوری های زیستی
۳-بررسی چالش های دستیابی به کیفیت جهانی در محصولات پزشکی و دارویی
۴-بررسی چالش های زیست فناوری‌ کشور به همراه نشست تخصصی

 مدارس کارآفرینی:
🔹مدرسه جامع نیمه حضوری فرمولاسیون صنعتی دارو
🔹 مدرسه جامع کسب و کار زیست فناوری
🔹 مدرسه ساخت و تجاری سازی کیتهای آزمایشگاهی تشخیص طبی
🔹مدرسه جامع تحقیقاتی زیست پزشکی

 

جهت ثبت ایده در بخش استارتاپ رویداد اینجا کلیک کنید.

جهت ثبت نام در مدرسه کسب و کار زیست فناوری (ویژه رویداد زیست فناوری)اینجا کلیک کنید.

جهت ثبت نام در مدرسه جامع مجازی فرمولاسیون صنعتی دارو (ویژه رویداد زیست فناوری)اینجا کلیک کنید.

جهت ثبت نام در مدرسه ساخت و تجاری سازی کیت های آزمایشگاهی تشخیص طبی (ویژه رویداد زیست فناوری) اینجا کلیک کنید.

جهت ثبت نام در مدرسه تحقیقاتی زیست پزشکی دارویی (ویژه رویداد زیست فناوری)اینجا کلیک کنید.