نشست رییس فن بازار ملی گاز با معاون فناوری پارک علم و فناوری خوزستان برگزار شد

در نشست رییس فن بازار ملی گاز و بازرس فنی شرکت ملی گاز ایران با معاون فناوری پارک علم و فناوری خوزستان بر روی توسعه همکاری های مشترک تاکید شد.

ادامه مطلب...