تماس با پارک علم و فناوری خوزستان

آدرس : اهواز - امانیه، خیابان سقراط غربی، ساختمان پارک علم و فناوری خوزستان

پست الکترونیک : info@khstp.ir

تلفن : 8-33338335

طراحی و بهینه سازی سایت : داده پردازان آینده زمین

پست الکترونیک : Efitcompany@Gmail.com

تلفن : 33330866

نمابر : 33330866