جشنواره ایتاپ

اطلاع رسانی

بازدید: 176 پسندشده : 2 1396/12/29
بازدید: 189 پسندشده : 6 1396/12/29
بازدید: 181 پسندشده : 2 1398/02/15
بازدید: 844 پسندشده : 9 1396/12/21

جشنواره ها

جشنواره ایتاپ ایده های فناورانه در حوزه کشاورزی- شهرستان بهبهان

جشنواره ایتاپ کاهش تصادفات جاده ای

جشنواره ایتاپ دانشجویی خرمشهر

جشنواره ایتاپ اسباب بازی سازی

اولین جشنواره ملی فناوری های نوین مقابله با سیل

ایتاپ با محوریت دزفول شهر هوشمند

جشنواره ایتاپ با محوریت مدیریت شهری

جشنواره دانش آموزی ایتاپ بهبهان(ایده های فناورانه در حوزه محیط زیست)

اولین جشنواره ایتاپ دانش آموزان عشایر خوزستان

جشنواره ایتاپ با محوریت نفت

جشنواره ایتاپ بهبهان(زنان خلاق، آینده روشن)

سومین جشنواره ایده های برتردانش آموزی

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

جشنواره ایتاپ شهرستان شادگان

دوازدهمین جشنواره ایتاپ (صفی آباد)

جشنواره ایده تا پدیده با محوریت خشکسالی

دومین جشنواره ایده های برتر (دانش آموزی)

جشنواره ایتاپ(شهرستان آبادان)

جشنواره استارتاپ ویکند بهبهان

جشنواره ایتاپ شهرستان شادگان

دهمین جشنواره ایتاپ (شهرستان دزفول)

نهمین جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

هشتمین جشنواره ایتاپ

هفتمین جشنواره ایتاپ

ششمین جشنواره ایتاپ

پنجمین جشنواره ایتاپ

چهارمین جشنواره ایتاپ

سومین جشنواره ایتاپ

دومین جشنواره ایتاپ

نخستین جشنواره ایتاپ

حامیان ایتاپ