ایتاپ و استارتاپ در حوزه مدیریت ساخت

فراخوان رویداد ملی زیست فناوری

استارتاپ ایده های فناورانه رویداد ملی زیست فناوری

دوره‌های ایتاپ

رویدا‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی ایتاپ

مشاهده همه دوره‌ها
مدرسه جامع کارآفرینی مجازی ساخت و تجاری سازی کیت های آزمایشگاهی تشخیص طبی (ویژه رویداد زیست فناوری)

مدرسه جامع کارآفرینی مجازی ساخت و تجاری سازی کیت های آزمایشگاهی تشخیص طبی (ویژه رویداد زیست فناوری)

دوره آموزشی

24 تیر
مدرسه جامع مجازی فرمولاسیون صنعتی دارو (ویژه رویداد زیست فناوری)

مدرسه جامع مجازی فرمولاسیون صنعتی دارو (ویژه رویداد زیست فناوری)

دوره آموزشی

29 بهمن
رویداد ملی زیست فناوری

رویداد ملی زیست فناوری

دوره آموزشی

23 بهمن
 مدرسه جامع تحقیقاتی زیست پزشکی دارویی (ویژه رویداد زیست فناوری)

مدرسه جامع تحقیقاتی زیست پزشکی دارویی (ویژه رویداد زیست فناوری)

دوره آموزشی

15 بهمن

حامیان ایتاپ

شرکت ها و سازمانهای پشتیبان

برندگان ایتاپ

برندگان دوره های پیشین
کسب وکار

ذهن برتر

کسب و کار

  • شرکت داده پرداز پارسیان

  • شرکت فرانش داده پویا

  • آقای اردشیر محمدی

ایده ساخت بتن از مواد دور ریز

کسب وکار

دانش انرژی

کشاورزی

  • شرکت داده پرداز پارسیان

  • شرکت فرانش داده پویا

  • آقای اردشیر محمدی

ایده ساخت بتن از مواد دور ریز