رویداد آينده پژوهي در امنيت غذايي
جشنواره تخصصی
رویداد آينده پژوهي در امنيت غذايي

  رویداد آينده پژوهي در امنيت غذايي با همکاری مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و پارك علم و فناوري خوزستان در آبان و آذر ماه سال 1400 با محور های زیر برگزار میگردد.

محورهاي رويداد

1)كشاورزي هوشمند

2) ماشين آلات و تكنولوژي هاي پيشرفته در فرآيند توليد و حمل و نقل محصولات كشاورزي

3) پالايش زيستي

4) كشاورزي نيمه شهري

5) كشاورزي طبقاتي يا كارخانه هاي گياهي

6) زيست فناوري و مهندسي ژنتيك

7)غني سازي محصولات و فناوري هاي نوين در صنايع غذايي و تهيه خوراك دام

8) فناوري ايجاد تغييرات در اقليم محلي براي مقابله با اثرات تغيير اقليم در كشاورزي

9) راهكارهاي سازگاري يا كاهش اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و امنيت غذايي

10) افزايش تاب آوري و كاهش ريسك خشكسالي