مدرسه جامع مجازی فرمولاسیون صنعتی دارو (ویژه رویداد زیست فناوری)
دوره آموزشی
مدرسه جامع مجازی فرمولاسیون صنعتی دارو (ویژه رویداد زیست فناوری)

دوره های کارآموزی مدرسه
دوره فرمولاسیون و فرایند تولید داروهای جامد (تجویز خوراکی)
– قرص ها
– کپسول ها
– ژلاتین
– روکش ها
دوره فرمولاسیون و فرایند تولید داروهای مایع (تجویز خوراکی)
– شربت
– سوسپانسیون
– قطره
– الگزیر
دوره فرمولاسیون و فرایند تولید دارو های نیمه جامد (تجویز پوستی)
– کرم های دارویی
– پماد های دارویی
– ژل های دارویی
دوره فرمولاسیون و فرایند تولید دارو های تجویزی از سایر مسیر ها (غیر خوراکی و غیر پوستی)
– داروهای تجویزی از مسیر چشم
– داروهای تجویزی از مسیر گوش
– داروهای تجویزی از مسیر بینی
– داروهای تجویزی از مسیر تزریق

 

 

جهت شرکت در دوره اینجا را کلیک کنید.

https://iins.ir/events/vcpharmaformul-itap/