استارتاپ ایده های فناورانه رویداد ملی زیست فناوری
جشنواره تخصصی
استارتاپ ایده های فناورانه رویداد ملی زیست فناوری

نخستین رویداد ملی زیست فناوری با محوریت علوم پزشکی و دارویی
برگزار کنندگان:
۱-ستاد توسعه زیست فناوری
۲-پارک علم و فناوری خوزستان
۳-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۴-موسسه بین المللی علوم نوبنیاد
۵- مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری بیوتکنولوژی
 بخش های جشنواره:
۱-استارتاپ و دریافت ایده
۲-سمینارهای تخصصی
۳-مدارس کارآفرینی ویژه
 استارتاپ و دریافت ایده های فناورانه :  
محورها
🔹 علوم دارویی
🔹علوم پزشکی
🔹علوم پایه
🔹زیست فناوری
 سمینار های تخصصی:
۱-کاربردهای زیست فناوری در علوم پزشکی و دارویی
۲-بررسی اصول شتابدهی فناوری های زیستی
۳-بررسی چالش های دستیابی به کیفیت جهانی در محصولات پزشکی و دارویی
۴-بررسی چالش های زیست فناوری‌ کشور به همراه نشست تخصصی

 مدارس کارآفرینی:
🔹مدرسه جامع نیمه حضوری فرمولاسیون صنعتی دارو
🔹 مدرسه جامع کسب و کار زیست فناوری
🔹 مدرسه ساخت و تجاری سازی کیتهای آزمایشگاهی تشخیص طبی
🔹مدرسه جامع تحقیقاتی زیست پزشکی