نانو فناوری در کشاورزی و محیط زیست
جشنواره تخصصی
نانو فناوری در کشاورزی و محیط زیست

پارک علم و فناوری خوزستان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری کمیته فناوری نانو استان خوزستان و مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی رویداد نانو فناوری در کشاورزی و محیط زیست را در محورهای زیر برگزار می کند.

محورهای رویداد:

  1. علوم خاک (تغذیه گیاه، آلودگی، و ....)
  2.  صنایع غذایی
  3. تولید آفت کش ها بر پایه نانو فناوری
  4.  صنعت آب و آبیاری
  5. هوشمند سازی وفناوری های نوین در کشاورزی
  6. پرورش دام و طیور و آبزیان
  7. ادوات و ماشین های کشاورزی
  8. منابع طبیعی وگیاهان دارویی
  9. فراوری بذر و تنش های محیطی

تاریخ شروع جذب ایده 30 تیر ماه سال 1401

تاریخ پایان جذب ایده 30 شهریور ماه سال 1401