سمینار بررسی اصول شتابدهی فناوری های زیستی
دوره آموزشی
سمینار بررسی اصول شتابدهی فناوری های زیستی

سمینار بررسی اصول شتابدهی فناوری های زیستی (ویژه رویداد زیست فناوری)
زمان 2 اسفند 1400

ساعت 16الی17:30

جهت شرکت در دوره اینجا را کلیک کنید.

https://iins.ir/events/biotechacceleration-webinar-itap/