آیین اختتامیه سومین جشنواره ایتاپ دانش آموزی
گزارش برگزاری جشنواره
آیین اختتامیه سومین جشنواره ایتاپ دانش آموزی

 آیین اختتامیه سومین جشنواره ایده های برتر( ایتاپ ) دانش آموزی صبح روز ۱۱ اردیبهشت ماه در مدرسه دانشگاه شهید چمران برگزار شد.
 در این رویداد به طور کلی ۲۰۳ ایده پذیرش شد که در این بین ۳۰ ایده برتر شناسایی و از آن ها تقدیر شد.

(0 نظر)
عبارت امنیتی را وارد نمایید.