ایده شو و استارتاپ
همایش
ایده شو و استارتاپ

برگزاری ایده شو و استارتاپ با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با پارک علم و فناوری خوزستان در حوزه مهندسی ساخت بهمن ماه سالجاری با ارائه جوایزنفیس به برندگان برگزار می شود