مدرسه جامع آنلاین کسب و کار زیست فناوری (ویژه رویداد زیست فناوری)
دوره آموزشی
مدرسه جامع آنلاین کسب و کار زیست فناوری (ویژه رویداد زیست فناوری)

 

کارگاه های مدرسه
اصول و اجزاء کسب و کار زیستی
مراحل ایجاد یک استارتاپ بیوتک
مبانی حقوقی استارتاپ بیوتک
روش های خلق ایده های تجاری زیست بنیان
تشخیص فرصتهای تجاری در بیوتک
تحلیل و پیشبینی روند بازار بیوتک
شناخت محصولات زیستی آینده دار
ارزیابی رقبا و راهبرد های رقابتی
روش تدوین طرح تجاری
فنون مذاکره در راه اندازی کسب و کار
اخذ مجوز تولید و پروانه بهره برداری
اصول و روش های بازاریابی محصول
ارزیابی اقتصادی و امکان سنجی طرح های بیوتک
اصول تدوین طرح تجاری در حوزه زیست فناوری
تامین مالی و جذب سرمایه گذار
اصول مدیریت در کسب و کار زیستی

 

جهت شرکت در دوره اینجا را کلیک کنید.
https://iins.ir/events/vcbiotechbusiness-itap/